Indhold

Blanketsamling

Privatpersoner og virksomheder skal ikke bruge disse blanketter, men skal finde blanketterne på henholdsvis borger.dk og virk.dk, alternativt egen kommunes hjemmeside.

Er du blevet omdirigeret til KL's hjemmeside fra en af disse hjemmesider, skyldes det evt. tekniske problemer på disse, og du kan da anvende KL's udgave af blanketterne.

Kommuner, andre aktører og kommunernes it-leverandører kan herunder finde samtlige blanketter til KL's blanketlicensordning. Blanketsamlingen må kun anvendes af kommuner, der har tegnet blanketlicens hos KL. Andre aktørers anvendelse af blanketterne forudsætter forudgående skriftlig aftale med KL.

Hvis du er i tvivl om, du har berrettiget adgang til blanketterne, hvornår der er behov for KLs blanketstandarder og lign. kan du finde diverse vejledende artikler til højre.

Leder du efter en udgået blanket eller en tidligere version, kan du sende en forespørgsel her.