Indhold

Blankethenvendelser

Virksomheder og privatpersoner med spørgsmål til brugen af blanketterne, skal henvende sig til egen kommune.

Hvis du som kommune, anden aktør eller kommunens it-leverandør har spørgsmål, kommentarer eller ændringsforslag til blanketterne kan du henvende dig via LetSupport. Hvis du har brug for at tilgå en gammel version af en blanket, kan du sende en forespørgsel via forespørgsel på historisk blanket.

Første gange du skal bruge LetSupport
Første gang du møder systemet, skal du sende en forespørgsel om brugeroprettelse via formularen nederst på siden. På den baggrund opretter vi dig som bruger, og du modtager en kvitteringsmail med brugernavn og password.

Hvordan virker LetSupport?
Når du har modtaget dit brugernavn og password kan du oprette din henvendelse i LetSupport. Efterfølgende er det muligt at se status på din henvendelse, når du logger ind i LetSupport.

  • Status starter som ”Modtaget i KL”
  • Status skifter til ”Behandles i KL”, når henvendelsen er blevet tildelt den relevante fagperson i KL.
  • Status herefter kan muligvis skifte til ”Yderligere information fra dig”, hvis KL har brug for yderligere informationer fra dig for at kunne behandle henvendelsen
  • Status kan også skifte "Sendt i høring", hvis der er brug for involvering af andre, fx kommunale eksperter i fagpersonens netværk, eller et ministeriet/styrelse.

Det er KL’s servicemål, at alle henvendelser skal være besvaret inden for 10 arbejdsdage. Perioder hvor sagen enten har krævet yderligere information fra dig, eller den er sendt i høring, tæller ikke med i tidsopgørelsen, da vi kun medregner den tid, vi selv er herre over.

LetSupports muligheder
Udover at håndtere henvendelser giver LetSupport os mulighed for at informere om kendte problemstillinger. Det kan fx være hvornår en opdatering på et område kan forventes publiceret eller vi allerede kender til en særlig problemstilling. På den måde kan du måske få svar på dit spørgsmål uden at behøve vente på svar. Du kan derfor også rette henvendelse til os udelukkende for at blive oprettet som bruger, selv om du ikke lige har et aktuelt spørgsmål.

Opret bruger i LetSupport: