Indhold

RSS feeds fra KL.dk

Du har gennem KL.dk mulighed for at abonnere på forskellige RSS feeds. Denne service er blandt andet målrettet kommunernes intranet.

Hvad er et RSS feed?

RSS betyder let opdateringsstrøm. Hvis du abonnerer på et RSS feed, er det nemt at følge med i nyhedsstrømmen fra en specifik del af en hjemmeside, fx et af fagområderne på KL.dk. 

Hvordan fungerer RSS?

Overskrifterne fra nyhederne trækkes ind i din browser/på det kommunale intranet via en RSS-læser. Læs mere om RSS-læsere nedenfor.

Du kan finde feed-linket herunder eller ved at klikke på RSS-ikonet på den side, du ønsker at abonnere på (er altid placeret øverst til højre:) Sæt derpå linket ind i din RSS-læser.

RSS-læsere

Der findes forskellige typer af RSS-læsere, der kan udnytte RSS-feeds og præsentere dig for overskrifterne fra de hjemmesider, du har valgt at trække RSS-feeds fra:

  • Særlige programmer som kaldes RSS-læsere eller RSS-readere (fx modul til intranettet)
  • Almindelige browsere der understøtter RSS, fx. Firefox
  • Særlige websteder, hvor man kan oprette en konto og samle sine RSS-feeds, fx iGoogle

RSS feeds på KL.dk

På KL.dk tilbyder vi flere forskellige RSS feeds:

Du kan også abonnere på feeds fra alle fagområder. Du finder RSS feed-linket på hvert fagområdes forside i servicemenuen til højre.

Du kan også gå til hvert fagområdes rss-feed ved at følge disse nemme url'er: 

Administration og digitalisering

www.kl.dk/rssadmogdigitalisering

Arbejdsgiver- og lønforhold

www.kl.dk/rssarbogloenforhold

Beskæftigelse og integration

www.kl.dk/rssbeskogintegration

Børn og unge

www.kl.dk/rssboernogunge

Erhvervs- og regionaludvikling

www.kl.dk/rsserhvervogregudvikling

Folkeskolen

www.kl.dk/rssfolkeskolen

Internationalt og EU

www.kl.dk/rssintogeu

Jura og forvaltning

www.kl.dk/rssjuraogforvaltning

Kommunikation

www.kl.dk/rsskommunikation

Kultur og Fritid

www.kl.dk/rsskulturogfritid

Ledelse og personale

www.kl.dk/rssledelseogpersonale

Sundhed

www.kl.dk/rsssundhed

Social service

www.kl.dk/rsssocialservice

Teknik og miljø

www.kl.dk/rssteknikogmiljoe

Økonomi og dokumentation

www.kl.dk/rssoekogdokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savner du et feed? Så kontakt netredaktionen@kl.dk - måske kan vi skræddersy et feed, der matcher dit behov.