Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Nu begynder udgiftspresset for alvor at kunne mærkes

  26.04.18

  De kommunale regnskabstal for 2017 afspejler det massive pres, kommunerne oplever på udgifterne til kernevelfærden og et voksende behov for at kunne investere i renoveringer og nybyggeri. Økonomiaftalen for 2019 er nødt til at tage højde for det pres, siger KL-formand Jacob Bundsgaard.

  Læs mere »

 • Indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  25.04.18

  Der ses over perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2017 samlet et stigende antal voksne borgere, der modtager en eller flere af 11 udvalgte indsatser efter serviceloven. Der ses især en væsentlig stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem/botilbud efter almenboligloven efter servicelovens § 85.

  Læs mere »

 • Uholdbart sammenbrud i forhandlinger om udligningsreform

  17.04.18

  ”Kommunerne har længe efterspurgt en løsning på nogle af de grundlæggende udfordringer, der skulle løses med en justering af udligningssystemet. Derfor er det uholdbart, at politiske uenigheder på Christiansborg nu resulterer i, at kommuner med grundlæggende økonomiske udfordringer må stå hen i det uvisse.”

  Læs mere »

 • Børns diagnoser og skoletyper

  13.04.18

  Formålet med dette analysenotat er at vise de aktuelle tendenser i tildeling af diagnoser til børn og unge i hospitalspsykiatrien og at koble tendenserne til udviklingen i de skoletyper, som de diagnosticerede unge går i.

  Læs mere »

 • Bedre rammer for tværkommunalt samarbejde

  12.04.18

  KL’s kortlægning af kommunernes samarbejder viser, at kommunerne i vid udstrækning samarbejder om forskellige opgaver, at kommunerne har planer om yderligere samarbejder, men også at der bør skabes bedre juridiske rammer for samarbejde.

  Læs mere »

 • Forslag til forenkling af erhvervsfremme begrænser kommunerne

  06.04.18

  ”Det er godt med en ny struktur med færre niveauer, men der er brug for et forenklet erhvervsfremmesystem med kommunerne i en helt central rolle. Kommunerne skal derfor fortsat kunne tilbyde 1:1 vejledning, og den kommunale erhvervsservice skal ikke begrænses ved lov. Endelig skal det kommunale udviklingsbidrag gå tilbage til kommunerne øremærket erhvervsfremmende tiltag. Det vil være en klar prioritet i økonomiforhandlingerne.”

  Læs mere »

 • Styrk skolegangen for udsatte børn og unge – det betaler sig

  22.03.18

  Manglende skolegang er en risikofaktor, der er vigtigt at være opmærksom på, hvis børn og unge skal klare sig godt i livet. Ikke mindst er det vigtigt at få fokus på skolegang for børn og unge med særlige vanskeligheder. Nye tal, som KL har analyseret, viser, at der sker et markant fald i skolefravær ved anbringelse.

  Læs mere »

 • Regeringen leverer ikke lovede regelforenklinger til kommunerne

  05.03.18

  En helt ny opgørelse viser, at regeringen har leveret under halvdelen af de regelforenklinger, som de lovede kommunerne sidste sommer. Det møder kritik i kommunerne, der påpeger, at de har brug for mindre bureaukrati, hvis de skal kunne drives så effektivt som muligt. Økonomi- og indenrigsministeren forsikrer, at ambitionerne er der, men at det tager lidt længere tid end forventet.

  Læs mere »

 • Ghettoudspil med for mange torne

  01.03.18

  KL er enig i regeringens intention om at bekæmpe ghettoer og parallelsamfund. Men det nye udspil har for meget fokus på straf og for lidt på forebyggelse. Og så er det et vildspor, hvis staten skal til at blande sig på institutionsniveau i kommunerne. Her er det kommunalpolitikerne, som bedst ved, hvilken indsats der er behov for.

  Læs mere »

 • Har I den rigtige normering på teknik- og miljøområdet?

  22.02.18

  En sammenligning af normering til myndighedsarbejde på teknik- og miljøområdet er typisk udfordret af stor forskel mellem kommunernes rammevilkår og områdets kompleksitet. Nyudviklede modeller gør imidlertid sammenligninger langt stærkere end tidligere.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce