Indhold

Konsulentrådgivning

KL  tilbyder specialiseret  kommunaljuridisk konsulentbistand på bl.a. følgende række områder:

Kommunal- og forvaltningsretlige regler
Rådgivning, herunder i form af juridisk responsum, om de kommunal- og forvaltningsretlige regler på områder som fx aktindsigt, inhabilitet, tavshedspligt, ekstern og intern delegation, kompetenceplaner, vederlag mv. Ud over at fastslå lovligheden kan kontoret også rådgive om, hvilke løsninger der er mest hensigtsmæssige.

Kommunale organisationsformer
Rådgivning om fordele og ulemper ved forskellige organisationsformer som fx kommunale fællesskaber samt selskaber med og uden privat deltagelse. Afklaringen af de juridiske problemstillinger kan fx omfatte udarbejdelse af vedtægter for et kommunalt fællesskab.

Kommunal erhvervsvirksomhed
Oplysning og rådgivning om kommunens mulighed for at drive erhvervsvirksomhed – blandt andet i forhold til de uskrevne regler om kommunalfuldmagt.

Juridiske undersøgelser
KL kan undersøge faktiske omstændigheder på både skriftligt og mundtligt grundlag med henblik på juridisk vurdering af ovennævnte kommunalretlige problemstillinger. Fx kommunalansattes m.fl.. tilsidesættelse af reglerne om tavshedspligt og konsekvenserne heraf.

Andre juridiske problemstillinger
KL tilbyder også rådgivning og konsulentbistand indenfor en række offentlig- og privatretlige problemstillinger, herunder EU-retlige,  så som, selskabsret, immatrialret, aftaleret, konkurrenceret,  m.v. som har betydning for kommunerne.

For mere information kontakt venligst Steen Ballegaard, 3370 3416, sbb@kl.dk

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce