Indhold

KL mener

Kommunerne er borgernes hovedindgang til den offentlige sektor. I disse år digitaliseres store dele af den indgang. Samtidig sker der en væsentlig udvikling af service, arbejdsformer og samarbejde i den offentlige sektor med baggrund i digitalisering. KL deltager aktivt i udviklingen af den digitale forandring af den offentlige sektor. Og har særlig fokus på den lokale forankring af muligheder og forandringer.

Pressemeddelelser

  • 15.04.16

    Fælles forståelse mellem KL og regeringen om restancer

    KL og regeringen er blevet enige om tiltag, som kan forbedre inddrivelsen af kommunale restancer. Kommunerne overtager fremover en del af inddrivelsen, hvor samarbejdet med SKAT i dag beslaglægger mange ressourcer, og parterne indleder forhandlinger om statens køb af kommunale restancer.

Politik og debatindlæg

Annonce
Annonce

Annonce