Indhold

Automatisering af manuelle processer

RPA

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram (SEP) udgør rammen for projektet Automatisering af manuelle processer.

Formål
Formålet med projektet er, at understøtte kommunernes anvendelse af nye teknologier mhp. automatisering af manuelle arbejdsgange. Fx ved brug af små software robotter, også kendt som Robotic Process Automation (RPA).

Hvem deltager
25 kommuner deltager i det fælleskommunale projekt, og vil i samarbejde med KL og konsulenter fra Spitze&Co. og Celuma stå for udarbejdelse af projektets i alt tre leverancespor: Projektperioden er februar til efteråret 2017.

Nyheder om automatisering af manuelle processer

  • Temadag: Kom godt i gang med automatisering af manuelle processer

    KL inviterer til temadag om automatisering af manuelle processer med Robotic Process Automation (RPA). Dagen er for kommuner, som gerne vil i gang med arbejdet med software-robotter, der kan effektivisere rutineprægede opgaver og søger inspiration til at komme i gang.

  • Automatiseringsprojekt godt fra start

    Efter opstartsmødet i SEP-projektet om automatisering af manuelle processer indhentes der nu tilbud fra konsulenter med henblik på kortlægning af processer og udvikling af redskaber.

  • Robotterne kommer – fremtiden er landet

    Der kan både være økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster at hente ved at overlade ensformige og rutineprægede opgaver til en digital kollega. Flere kommuner er i gang, og et fælleskommunalt initiativ skal sætte skub i udviklingen.

Annonce
Annonce

Annonce