Indhold

Digitalisering og Borgerbetjening

Kontoret arbejder med interessevaretagelse og rådgivning inden for digitaliserings- og borgerbetjeningsområdet. Kontorets hovedopgave er at understøtte en succesfuld implementering af den fælleskommunale handleplan for digitalisering og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Anders Lillienfryd Holte

Anders Lillienfryd Holte

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • alh@kl.dk
 • 33703361
 • Arbejdsområde:

  Digital procesoptimering og gevinstrealisering, Lean, Digital kanal- og borgerbetjeningsstrategi, Businesscases for IT-udvikling, Digital Post og Digital Kompetenceudvikling

Anne Kathrine Fjord

Anne Kathrine Fjord

 • Specialkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • akf@kl.dk
 • 33703797
 • Arbejdsområde:

  Fællesoffentlig samarbejder om digitalisering

Anne-Sofie Thomsen

Anne-Sofie Thomsen

 • Specialkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • asth@kl.dk
 • 33703256
 • Arbejdsområde:

  Servicedesign

Annie Bekke Kjær

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • anbk@kl.dk
 • 33703758
Asbjørn William Ammitzbøll Flûgge

Asbjørn William Ammitzbøll Flûgge

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • awaf@kl.dk
 • 33703061
 • Arbejdsområde:

   

   Projekt 1.2 i den fælleskommunale digitale handlingsplan "Borgerens adgang til egne data"

  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, samt den fælleskommunale digitale handlingsplan generelt, herunder afrapportering mv.

Beth Tranberg

Beth Tranberg

 • Programleder
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • betr@kl.dk
 • 33703064
 • Arbejdsområde:

  Programledelse af indsatsområder, der skal understøtte kommunernes opgave med at få fokus på informationssikkerhed og deres forberedelse til implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning.

Charlotte Munksgaard

Charlotte Munksgaard

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • cmu@kl.dk
 • 33703579
 • Arbejdsområde:

  Borgerservice, helhedsorienteret kontrol (socialt bedrageri), skat, Udbetaling Danmark, folkeregister.

Emil Bønding Wichmann

Emil Bønding Wichmann

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • ebwi@kl.dk
 • 33703440
 • Arbejdsområde:

  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, samt den fælleskommunale digitale handlingsplan generelt, herunder afrapportering mv. Derudover tilknyttet programmet for fremtidens digitale kompetencer.

Frederikke Weien Jensen

Frederikke Weien Jensen

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • frwj@kl.dk
 • 33703301
 • Arbejdsområde:

  Brugerportalsinitiativet

Gitte Stoltenberg

Gitte Stoltenberg

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • gist@kl.dk
 • 33703998
 • Arbejdsområde:

  Brugerportalsinitiativ for folkeskolen.

  Ansvarsområde: Teknisk projektledelse, Datasikkerhed Brugerportalsinitiativet. Beskrivelser af snitfladen mellem læringsplatform og tilgrænsende systemer. 

Jette Larsson

Jette Larsson

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • jela@kl.dk
 • 33703227
 • Arbejdsområde:

  Øget informationssikkerhed i kommunerne

Josefine Mortensen

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • jomo@kl.dk
 • 33703370
Julie Ravn

Julie Ravn

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • jlra@kl.dk
 • 33703569
 • Arbejdsområde:

  Kommunikation, Brugerportalsinitiativet.

Katrine Liebst

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • kali@kl.dk
 • 33703439
Ken Rindsig

Ken Rindsig

 • Vicekontorchef
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • knr@kl.dk
 • 33703251
 • Arbejdsområde:

  Fælleskommunal og fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, tværgående analyse og prioritering

Kit Roesen

 • Programchef
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • kiro@kl.dk
 • 33703372
Laila Grønbjerg Harborg

Laila Grønbjerg Harborg

 • Chefsekretær
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • lgr@kl.dk
 • 33703514
 • Arbejdsområde:

  Sekretær, personaleadministration, budgetopfølgning, udvalgssekretær for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Lisette Jalking

 • Ekstern Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • lija@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Brugerportalsinitiativet

   

Magnus Alkil

Magnus Alkil

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mga@kl.dk
 • 33703102
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering og borgerbetjening med ansvar for KOMHEN metode, analysedesign, evaluering og dokumentation. Har tidligere arbejdet med design thinking og pretotyping metoder og er interesseret i nye business cases inden for digital forvaltning

Marianne Just Mortensen

Marianne Just Mortensen

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mjt@kl.dk
 • 33703214
 • Arbejdsområde:

  Program for Sammenhængende Digital Borgerservice, herunder brugervenlige digitale løsninger, krav til digitale løsninger, referencearkitektur for selvbetjening, digitale brugerrejser mm.

   

Marie Aggerstrøm Hansen

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • maah@kl.dk
 • 33703546
Marie Friborg Madsen

Marie Friborg Madsen

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mmd@kl.dk
 • 33703377
 • Arbejdsområde:

  - Opkrævning og inddrivelse af kommunal gæld, herunder problematikker og udfordringer i forbindelse med suspensionen af SKATs EFI-system.

  - Kommunernes kontrolindsats mod snyd og fejludbetaling af sociale ydelser. Særligt fokus på effektmåling af kontrolindsatsen.

   

Michael Hald

Michael Hald

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mih@kl.dk
 • 33703349
 • Arbejdsområde:IT-strategi, IT organisation, IT-anskaffelse, undervisning og seminarer om IT-relaterede emner, Internationale projekter
Pernille Jørgensen

Pernille Jørgensen

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • lpj@kl.dk
 • 33703160
 • Arbejdsområde:

  Implementering af databeskyttelsesforordningen. Datasikkerhed. Digitalisering. Juridiske problemstillinger ift. digital forvaltning. Persondatalov.

Pia Færch

Pia Færch

 • Kontorchef
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • pah@kl.dk
 • 33703111
 • Arbejdsområde:Chef for kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening. Betjening af KL's udvalg for Arbejdsmarked og erhverv.
Rasmus Edelberg

Rasmus Edelberg

 • Sekretariatschef
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • rae@kl.dk
 • 33703761
 • Arbejdsområde:

  Udbetaling Danmark Objektiv Sagsbehandling Effektivisering Digitalisering Målstyring Kvalitet Standardisering

Søren Frederik Bregenov-Beyer

Søren Frederik Bregenov-Beyer

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • sfb@kl.dk
 • 33703909
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering og Borgerbetjening

Tobias Østergaard Kirstein

Tobias Østergaard Kirstein

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • tsh@kl.dk
 • 33703353
 • Arbejdsområde:Effektiv digital selvbetjening
Torsten Uttenthal Israelsen

Torsten Uttenthal Israelsen

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • toui@kl.dk
 • 33703086
 • Arbejdsområde:

  "Sikkerhedsprogrammet"

  Vi arbejder med øget informationssikkerhed i kommunerne som forberedelse til og efterlevelse af EU-persondataforordningen.