Indhold

Fremtidens Kommunestyre

Danmark har et stærkt kommunestyre. Men rammevilkårene er under forandring, og spørgsmålet er, hvordan det påvirker kommunestyret.

Fokus på kommunestyrets fremtidige position og den politiske ledelsesopgave

Hvad skal der til for, at Danmark også i fremtiden vil have et stærkt repræsentativt lokaldemokrati? Og hvad er kernen i fremtidens politiske ledelsesopgave i kommunerne?

KL’s bestyrelse har besluttet, at KL i et tæt samarbejde med kommunerne og andre skal sætte fokus på kommunestyrets fremtidige position og den politiske ledelsesopgave i et 10-15 årigt perspektiv.

Kommunestyrets sigtepunkter

I den videre udvikling af et stærkt kommunestyre kan følgende sigtepunkter fremhæves:

  • Der er en stærk og tydelig kommunalpolitisk ledelse af den lokale velfærd og kommunen som lokalsamfund
  • Samspillet mellem borgerne og kommunen skal til stadighed udvikles
  • Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærdssamfundet
  • Kommunerne løfter nye opgaver – alene såvel som i fælleskab – når opgaverne bedst løses tæt på borgerne
  • Vækstpolitik er en kerneopgave i kommunalpolitikken på lige fod med velfærdspolitikken
  • Kommunerne er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, og kommunernes viden og erfaringer indgår i arbejdet med kommende reformer

Debatoplæg