Indhold

KL's EU-interessevaretagelse

Sammenhængen mellem EU og kommunalpolitik er stor og EU påvirker mange af de danske kommunernes kerneopgaver.

KL's analyser viser, at EU påvirker omkring halvdelen af de sager, som optræder på kommunalbestyrelsesdagsordnerne. Det er f.eks. på områder som miljø, digitalisering, offentlige udbud, regionaludvikling og arbejdsmarked. Når indflydelsen er så stor, er det vigtigt, at KL yder en aktiv interessevaretagelse i EU.

På denne side kan læse meget mere om KL's EU-interessevaretagelse.  

Nyheder