Indhold

Sådan ligger landet: Befolkning, arbejdsmarked og uddannelse

Med disse forskellige danmarkskort med nøgletal har du mulighed for at se ligheder og forskelle mellem kommunerne på en lang række forskellige punkter, fx befolkningens sammensætning, levevilkår og livsstil. Du finder endnu et kort med fakta om kommunerne via nedenstående link.

Baggrundsinformation