Indhold

Forebyggelse for fremtiden

KL kommer i udspillet 'Forebyggelse for fremtiden' med 6 pejlemærker som gør en forskel for borgernes sundhed.

Invitation til politisk drøftelse

Sundhed er en forudsætning for, at borgerne kan leve det liv, de ønsker. Mange lever dog med fysisk og mental sygdom, der i væsentlig grad kunne have været forebygget.

Alle borgere er på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen – fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen. Og alle borgere færdes i byrummet, i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Kommunerne har derfor nogle helt unikke muligheder for at bidrage til at fremme sundheden og forebygge sygdom hos borgerne.

Med udspillet indbyder KL til en politisk drøftelse i kommunalbestyrelserne om, hvordan den enkelte kommune fremadrettet kan skabe endnu mere systematik og bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

6 pejlemærker for fremtidens forebyggelse

KL foreslår i udspillet seks pejlemærker for forebyggelse for fremtiden:

 1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

 2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring

 3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job

 4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge

 5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol

 6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel 

Relaterede nyheder

 • Temadag om borgerinddragelse i sundhedspolitikker

  Center for Forebyggelse i praksis afholder i juni temadage om borgerinddragelse i kommunale sundhedspolitikker og den tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats

 • Forebyggelsesindsatsen skal op i et højere gear

  Nye tal peger på en bekymrende udvikling i danskernes sundhed og trivsel. Kommunerne har det primære ansvar for forebyggelsesopgaven, men har brug for at staten, regionerne og civilsamfundet også tager et fælles ansvar for danskernes sundhed.

 • Tid til at prioritere forebyggelse for fremtiden

  Der er behov for, at forebyggelsesindsatsen i Danmark kommer op i et endnu højere gear, lyder det fra KL i nyt forebyggelsesudspil. 6 nye pejlemærker med en række anbefalinger til kommuner og andre aktører sætter en fælles retning for arbejdet med at styrke forebyggelsen.

Annonce
Annonce

Annonce