Indhold

Human Resources

Hovedparten af HR-arbejdet i kommunerne tilrettelægges lokalt, og området er stort set ikke aftalebelagt. De eneste undtagelser er på områderne vedr. MED, kompetenceudvikling, trivsels og sundhed og evt. i de enkelte overenskomster.

KL samarbejder med de faglige organisationer om en række aktiviteter på HR-området, herunder:

Annonce
Annonce

Annonce