Indhold

Trivsel og APV

Kommunale eksempler

Fredensborg satser på trivsel som konkurrenceparameter for at tiltrække og fastholde lærere og pædagoger.

Gode råd til trivselsmåling

Arbejdsskade og ulykker

Artikler

  • Det er ikke nok at måle trivslen

    Trivselsmålinger er et godt redskab i udviklingen af gode offentlige arbejdspladser. Men gevinsterne kommer først i dialogen om resultaterne, og her spiller lederen på den enkelte arbejdsplads en helt afgørende rolle. En ny publikation giver lederne gode råd om den vigtige vej fra tal til trivsel.

  • Åbenhed og dialog om sygefravær

    Sygefravær kan have mange årsager, men uanset hvad årsagen er ønsker de fleste af os ikke at få behov for en sygemelding. En sygemelding vil altid være et udtryk for, at man ikke mener, at man er i stand til at udføre sit arbejde af fysiske eller psykiske årsager. Det er ikke en ønskelig situation for den sygemeldte medarbejder, og det vil ofte betyde en øget belastning for medarbejderens kolleger.

  • Trivsel under Lean kræver god ledelse

    Det kræver sin leder at indføre Lean, hvis resultatet både skal gavne medarbejdernes trivsel og samtidig øge kvalitet og effektivitet. Ni gode råd kan støtte lederen.

Annonce
Annonce

Annonce